TINGATINGA ART

DIE KOOPERATIVE AKTUELL DIE KÜNSTLER GALERIE BILDERBUCH MEMORY KONTAKT

Bilder zum Verkauf

Preise in Schweizer Franken

Rubuni Mangula Charinda Thabiti Daudi Tingatinga
45 x 45 65 x 65 45 x 45 60 x 60 60 x 80
auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen
Nr.855220.- Nr.865320.- Nr.863260.- Nr.836280.- Nr.845600.-
Rashidi Thabiti Charinda S.A.Sayuki Mteko
60 x 60 60 x 60 45 x 45 60 x 60 65 x 85
auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen nur Leinwand
Nr.835280.- Nr.730280.- Nr.817220.- Nr.UK22180.- Nr.720280.-
Malikita Amani Issa Charinda Issa
60 x 60 45 x 45 60 x 60 45 x 45 55 x 75
auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen
Nr.628280.- Nr.us15220.- Nr.UK10280.- Nr.818verkauft Nr.B2250.-
Agnes Hemed Mkumba Kambili Juma Mzuguno
45 x 45 45 x 45 45 x 45 60 x 60 40 x 80
auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen nur Leinwand
Nr.us20250.- Nr.TPH6220.- Nr.569200.- Nr.Bd22250.- Nr.880260.-
S.Omary Shaha Agnes Amani Gayo
50 x 50 50 x 50 40 x 40 45 x 45 80 x 100
auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen
Nr.667240.- Nr.864250.- Nr.UK39160.- Nr.736250.- Nr.834380.-
Yaphidu Agnes Mbwana Amonde Mussa
40 x 40 45 x 45 60 x 60 60 x 60 50 x 70
auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen
Nr.UK41180.- Nr.891200.- Nr.171250.- Nr.O26320.- Nr.761280.-
Slyd Ozib Malikita Issa Agnes
45 x 45 60 x 60 45 x 45 45 x 45 75 x 110
auf Holzkeilrahmen nur Leinwand auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen
Nr.UK32200.- Nr.278120.- Nr.868220.- Nr.586verkauft Nr.Z22verkauft
Juma Mzuguno Issa Zuberi Zuberi Zuberi
100 x 80 75 x 55 70 x 50 80 x 60 50 x 80
auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen nur Leinwand nur Leinwand
Nr.870400.- Nr.833280.- Nr.707280.- Nr.911260.- Nr.828260.-
Kambili Shaha Zuberi Yasini Mkumba
80 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 80
nur Leinwand nur Leinwand nur Leinwand auf Holzkeilrahmen nur Leinwand
Nr.873280.- Nr.912240.- Nr.913240.- Nr.877280.- Nr.872280.-
S.Omary Issa Sarange S.Omary Ajaba
70 x 50 45 x 45 45 x 45 45 x 45 60 x 60
nur Leinwand nur Leinwand nur Leinwand nur Leinwand nur Leinwand
Nr.771280.- Nr.783220.- Nr.775220.- Nr.779220.- Nr.774250.-
Sarange Juma Mzuguno Mkumba John Kilaka John Kilaka
80 x 60 80 x 50 50 x 50 50 x 40 70 x 53
auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen auf Holzkeilrahmen nur Leinwand nur Leinwand
Nr.770340.- Nr.879340.- Nr.895a250.- Nr.JK4280.- Nr.JK9350.-
Yasini Ibra Sarange Beckar Charinda
70 x 50 70 x 25 70 x 25 70 x 30 45 x 30
auf Holzkeilrahmen nur Leinwand nur Leinwand auf Holzkeilrahmen nur Leinwand
Nr.878280.- Nr.616120.- Nr.621120.- Nr.883verkauft Nr.849100.-
Mangula Mangula Kalender 2018 Sarange T-Shirt
70 x 50 T-Shirt Herren Vertical Puzzle Tingatinga
nur Leinwand im im im direkt bei der
Motiv T-Shirt190.- HELVETAS Fairshop59.- Heye Verlag Heye Verlag TACS15.-